SERVICII
DESPRE NOI
PROIECTE
PARTENERI
CONTACT
GALERIE FOTO
FORMARE JOBURI IN ROMANIA JOBURI IN STRAINATATE
 

ASOCIAŢIA PENTRU TINERET FIDELITAS-vă propune:Aveți idee de o afacere, dar nu știți cum să începeți acest nou drum?
România Start Up Plus este o linie de finanțare dedicată celor care vor să demareze o afacere în mediul urban, cu fonduri europene, în Regiunea Centru (Județele Alba, Sibiu, Brașov, Covasna, Harghita şi Mureș).

Primul pas făcut de dumneavoastră spre deschiderea unei afaceri prin acest program de finanţare este necesar să completați următorul chestionar pentru a ne ajuta să va evaluăm nevoile.

Pentru a completa chesionarul dați click aici

Descărcaţi: formulare.pdf

Descărcaţi: selectieparteneri.pdf


ASOCIATIA PENTRU TINERET FIDELITAS MIERCUREA CIUC
caută parteneri în proiecte POCU proiectele Romania Start Up PlusAsociatia pentru Tineret Fidelitas anunță organizarea procedurii de selectie pentru identificarea unui partener (Partener national) si încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea conceperii si implementării unui proiect cofinanţat din FSE prin POCU 2014-2020 in cadrul:
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.
Perioada estimata de implementare a proiectului este de max: 36 luni

Proiectul/proiectele care se doresc a fi implementate vor avea ca obiectiv dezvoltarea resurselor umane si creșterea ocupării forței de munca prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana,urmare a furnizării serviciilor formare antreprenoriale si finantarea intreprinderilor ce vor realiza planuri de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul proiectului. Entitatile interesate trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in Ghidul Solicitantului-Conditii Specifice Romania Start Up Plus, prevazute la Cap.1.4- Tipuri de solicitanti si parteneri eligibile in cadru apelului.

Entitatile interesate de parteneriat vor depune la sediul Asociatiei pentru Tineret Fidelitas, pe suport de hartie sau scanat, urmatoarele documente certificate "conform cu originalul", dupa caz:
1. scrisoare de intentie (conform formular 1 Anexat).
2. fisa de informatii generale cu datele solicitantului (conform Formular 2 Anexat).
3. declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 93(1), respectiv art. 94 din Regulamentul Consiliului nr .1605/2002 (conform Formular 3 anexat)

Nu pot face obiectul selectarii ca partener:
- Cei care au interdictie de a aplica pe POCU pentru perioada pentru care au fost exclusi
- Cei care au datorii la bugetul de stat sau bugetele locale
- Cei care sunt implicati in litigii de orice natura
- Cei care sunt intr-un potential conflict de interese sau in stare de incompatibilitate, conform OUG. 66/2011 combatere-constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene.
Neindeplinirea uneia dintre cerintele mai sus mentionate sau prevazute de legislatia in vigoare sau Ghidul Solicitantului, atrage excluderea din procedura.

Criterii de departajare a ofertelor depuse:

Ofertele vor fi analizate dupa criteriul primul venit primul servit pentru toti participantii care indeplinesc criteriile stabilite in aceasta cerere.

Intenția de participare la selecție trebuie să fie comunicată în scris (scanat dupa caz), redactată în limba română si comunicată până la data limită de depunere de 15.10.2016 ora 11:00, la sediul Asociatia pentru Tineret Fidelitas, str. Petofi Sandor, nr. 38, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, cu precizarea: ”Propunere de parteneriat POCU”. Ofertele se vor analiza la ora 12:00. Partenerii selectati vor primi din partea Asociatiei o scrisoare de acceptare a parteneriatului.


Asociatia pentru Tineret Fidelitas,
Președinte,
Sillo Laszlo
 

karrierstart.eu